Hur vi ser på våra ungdomsläger

 

 

 

 

 

 

Hur vi ser på våra ungdomsläger!

Vi arbetar till största delen med skolresor, lägerskolor, ungdomsläger m m. Våra kunder är bl a skolor, fritidsgårdar, kyrkans ungdom, scouter, kommuner, sociala myndigheter, skol- och rehabiliteringshem, institutioner för olika handikapp från främst Sverige och Danmark.

I allmänhet kan sägas att vi försöker ha bra personal och utrustning samt att vi lägger ner hela vårt hjärta i det vi gör.

Vi är medvetna om att våra lägerbarn väl behöver någon eller några lustfyllda sommarveckor på landet och vi spar ingen som helst möda för att nå detta mål.

Vår bästa belöningen är att våra lägerbarn kommer igen till sina respektive läger/kollon och har sina kamrater med sig.

Vi lägger stor vikt vid att personalgrupperna trivs och passar bra tillsammans. Härigenom har man de bästa förutsättningar för att skapa den trygga, mjuka och generösa atmosfär barn behöver.

Generellt för våra barn- och ungdomsarrangemang gäller att vi tar hand om barnen med fullt föräldraansvar. All personal är specialutbildad för sina respektive arbetsuppgifter och motiverade att göra ett bra jobb.

Vi som ansvarar för verksamheten har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med barn i varierade åldrar och längtar redan i september efter att få träffa "våra" lägerbarn nästa sommar igen.