Bara för föräldrar

 

 

 

 

 

 

Kollo - Bara för föräldrar!

För att ditt barn ska få en så lyckad vistelse som möjligt är det viktigt att du hjälper ditt barn att välja mellan de olika alternativ som erbjuds.
Vägledande frågor kan då vara:

- Har barnet varit hemifrån tidigare?
- Trivs det bäst i mindre grupper?
- Vilken åldersindelning är lämpligast?

Det är en många frågor man bör ställa sig med utgångspunkt från det egna barnet. Barn är ju olika och vår ambition är att varje barn skall komma till "rätt" läger. Är du osäker på om barnet klarar av att vara hemifrån - välj då en kortare vistelsetid. Fungerar det bra första gången så kan ditt barn välja att vara borta längre tid nästa sommar.

FÖRÄLDRAR ÄR ALLTID VÄLKOMNA ATT
RINGA OCH HÄLSA PÅ SINA BARN